חבלות אף בילדים

ילדים הינה אוכלוסיה מיוחדת באפן כללי
ובפרט כאשר מדובר בחבלות אף ופנים.